/over-zorgontknopen/doel.html /over-zorgontknopen/doel.html /over-zorgontknopen/doel.html /over-zorgontknopen/doel.html

Van harte welkom op de site van Zorg Ontknopen

Zorg Ontknopen wil graag iets betekenen voor:

Zorgvragers, mensen in onze samenleving die een vorm van ondersteuning zoeken in de veelheid aan instanties, wet- en regelgeving in de gezondheidszorg in ons land. Wij richten ons op mensen met een handicap en ouderen (zorgvragers).

Zorgaanbieders die permanent of tijdelijk werkzaamheden willen uitbesteden, die voortkomen uit wet- en regelgeving in de gezondheidszorg. Wij richten ons op aanbieders die vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Toelating zorginstellingen (WTZi).

Zorgverzekeraars/zorgkantoren, die tijdelijk extra menskracht nodig hebben voor zorginkoop, toetsing en controle op de uitvoering van de zorgverlening onder de AWBZ.

 
 
 
 
Zorgvrager

Mer informatie over dienstverlening aan individuele zorgvragers.

 

Lees meer ►  
Groepen

Meer informatie over dienstverlening aan groepen zorgvragers/ belangenbehartigers.

Lees meer ►  
Zorgaanbieders

Meer informatie over dienstverlening aan zorgaanbieders

 

Lees meer ►  
Zorgverzekeraars

Meer informatie over dienstverlening aan Zorgverzekeraars en Zorgkantoren.

Lees meer ►